Nasze produkty Athena rozpoznawane są na całym świecie

Podłoża i substraty "Athena" firmy Bio-Produkty Sp. z o.o. są obecne na rynku polskim oraz zagranicznym już od ponad 15 lat. Surowiec do ich produkcji pozyskujemy z własnych torfowisk, leżących na ekologicznie czystych, nieuprzemysłowionych terenach. Dzięki starannemu procesowi technologicznemu oraz stałym kontrolom, nasze produkty są wysoko cenione przez ich użytkowników. Najwyższa jakość oraz sprawna logistyka zaowocowały stałą współpracą z najbardziej nawet wymagającymi odbiorcami.

Firma nasza jest największym producentem kory do ściółkowania, a KORA ATHENA najchętniej kupowanym produktem tego typu w Polsce. Klasa naszych wyrobów została wyróżniona złotym medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA 2002, 2003.Firma „BIO-PRODUKTY-TORF-KORA-PALETY” Sp. Z o.o. realizuje projekt pn.:

„Zakup i wdrożenie w pełni skomputeryzowanej linii mieszającej do podłoży ogrodniczych nowej generacji”

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

Opis projektu:

Projekt obejmuje zakup i wdrożenie w pełni skomputeryzowanej linii mieszającej do podłoży ogrodniczych nowej generacji.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Szczecin, 01.04.2013r.

„BIO-PRODUKTY TORF-KORA-PALETY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Piramowicza 16A 71-157 Szczecin

ZAPYTANIE
Firma BIO-PRODUKTY TORF-KORA-PALETY SP. Z O.O
poszukuje wykonawcy skomputeryzowanej linii technologicznej mieszającej do podłoży ogrodniczych na bazie torfu, piasku
i humusu z 4 dozownikami substancji wzbogacających podłoża. Poszukujemy firmy, która będzie
w stanie wykonać zlecenie w stosunkowo krótkim okresie czasu: od 1.06.2013r. do 14.01.2014r. ze względu na konieczność przerwania produkcji na czas montażu linii.


Oferty można składać w terminie do 30 maja 2013 roku na jeden z poniższych adresów e-mail:

zbarski@perspektive.pl
apostolu@wp.pl


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:


Jorgos Apostolu – tel. 601 665 972

CALL FOR OFFERS
We are looking for a company willing to design, supply and assemble the CPU-run technological line for mixing substrates for plants, based on a turf, sand and hummus, with 4 dispensers of enriching substances (fertilizers, chalk, etc.). We are looking for a company willing to provide us with this line in relatively short period – between 1th June 2013y and 14th January 2014y. The deadline for the offers is: 30th May 2013y. Offers can be sent for either of the following e-mails:
zbarski@perspektive.pl
apostolu@wp.pl


For further information, please contact:
English – Zbigniew Barski – +48 502 644 259
German - Jorgos Apostolu - +48 601 665 972Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Firma „BIO-PRODUKTY-TORF-KORA-PALETY” Sp. Z o.o. zrealizowała projekt pn.:

„ZAKUP NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ DO ZBIORU TORFU”

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje MSP w Małe i Średnie PrzedsiębiorstwaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013